Process Advokat i Malmö

Advokat Malmö – Helene håkansson

Specialist på tvist och processrätt.

Du kan fokusera på den dagliga affärsverksamheten.

Tel +46 (0)40 – 748 90

Advokat Malmö

Lång och framgångsrik erfarenhet av att lösa tvist & konflikt

Jag arbetar engagerat för att lösa ditt problem

Jag har alltid intresserat mig för komplexiteten och mekanismerna i tvist och att konstruktivt lösa problem. Genom att arbeta strukturerat och baserat i vetenskapliga modeller maximeras förutsättningarna för bästa resultat. Med min bakgrund som domare förstår jag processerna väl. Med mig vid din sida får du en engagerad specialist som slåss för din sak, men också en erfaren rådgivare som hjälper dig att se strategiskt på situationen.

load9

Tänk strategiskt

Det handlar om goda affärer

Domstolsprocesser och skiljeförfaranden är min huvudverksamhet, men jag hjälper även företag genomlysa sina riskpositioner för att förebygga framtida tvister. Beprövade metoder och modeller i kombination med noggrannhet skapar framgång. Dessutom skapar det kostnadseffektivitet och gör det möjligt att följa processen på ett överskådligt sätt. Klart och tydligt för att det ska vara enklare för dig att fatta rätt beslut. I mitt professionella kontaktnätverk ingår de mest kompetenta specialisterna inom respektive område.

1

Bedömning

2

Analys

3

Modeller

4

Affärsalternativ

5

Strategi

6

Resultat

Erfarenheter

Mina uppdragsgivare är mindre och medelstora företag, ofta ägarledda. Uppdragen rör kommersiella eller i övrigt ekonomiskt präglade frågor, exempelvis avtalsfrågor, köprätt, skadeståndsrätt, försäkringsfrågor, fastighetsrätt, intrångsfrågor, hyresrätt, kompanjons- och ägartvister samt större arvstvister.

Elektronik

Sourcing

Finans & Private Equity

Jordägarfrågor

Livsmedel

BIS Data/IT

Transport

Fastigheter

Bygg

Handel

Jord- och skogsbruk

Life Science

HH_one_to_one

Det är affärsmässigt rätt att få en oberoende syn på förutsättningarna inför en tvist eller en potentiell konflikt. Vid ett personligt möte får du information och ett bra beslutsunderlag innan du väljer hur du ska gå vidare.

Boka nu

Advokat Malmö

Helene Håkansson är en Advokat från Malmö som engagerar sig i det hon tar sig ann. Specialiserad i komplexiteten kring tvist och att konstruktivt lösa problem. En advokat med lång erfarenhet.

Vi är förankrade i Malmö men hjälper givetvis klienter från hela landet.

HH Advokat

Kontakt

Tel: +46 (0)40 – 748 90
info@hhadvokat.com

Adress

Nordenskiöldsgatan 24
211 19, Malmö